Slut med BionX (End with BionX)

BionX gik i betalingsstandsning i foråret – nu meldes konkurs fra Canada.
Det er en hård branche med stærke konkurrenter fra fjernøsten.
Carl Georg var eneimportør af BionX i Danmark i  perioden 2004 -2011.


BionX went into receivership in the spring – now reported bankruptcy from Canada. It’s a tough business with strong competitors from the Far East. Carl Georg was the sole importer of BionX in Denmark in the period 2004 -2011.